Vergunning Oudegracht 312

Aan de Oudegracht 312 in Utrecht staat een bijzonder Rijksmonument. Tot enkele jaren geleden was in dit 19e eeuwse stedelijk patriciershuis het hoofdkantoor van Groen Links gevestigd. In het pand huisde ooit een lichtdrukkerij, en op het achtererf bevindt zich nog steeds een grote aanbouw die diende als werkplaats/ magazijn. Vintage Vastgoed is sinds 2020 de nieuwe eigenaar van dit pand in de binnenstad van Utrecht en heeft Hylkema Erfgoed – Advies en Ontwerp als architect betrokken bij de herbestemming tot appartementen. 

In het monumentale pand en het voormalige magazijn zullen in totaal zestien appartementen worden gerealiseerd: twaalf in het hoofdhuis en vier in de aanbouw. Bij de inpassing van de appartementen wordt in het ontwerp zoveel mogelijk uitgegaan van de oorspronkelijke structuur, met centrale middengang, hoofdtrappenhuis en opbouw uit verschillende bouwdelen. Onderdelen waar de monumentwaarden verloren zijn gegaan worden hersteld, zoals bijvoorbeeld het lichthof. Met het terugbrengen van deze onderdelen, keert ook het 19e eeuwse karakter terug en wordt de oorspronkelijke opzet weer afleesbaar. Verwijzend naar de gebruikshistorie is het ontwerp voor de appartementen in de aanbouw geïnspireerd op industriële magazijnen.


Recent is door de Gemeente Utrecht de vergunning verleend voor deze herbestemming: binnenkort kan gestart worden met de voorbereidingen voor de bouw.