Hylkema Erfgoed als ‘Ontzorger’ bij nieuw verduurzamingstraject