Oplevering Fortwachterswoning Fort Jutphaas

In 2017 was Hylkema Erfgoed al betrokken bij de restauratie en herbestemming van Fort Jutphaas in Nieuwegein. We voerden toen een herbestemmingsonderzoek uit, waarin de toekomstplannen voor het fort werden vormgegeven. De Gemeente Nieuwegein heeft ons dit jaar opnieuw betrokken bij het project, ditmaal bij de herbestemming van de Fortwachterswoning, een rijksmonument uit de jaren ’30 van de vorige eeuw.

De fortwachterswoning krijgt een publieke functie, die bijdraagt aan het recreatieve en openbare karakter van het Fort. Voor de nieuwe plannen voor deze woning heeft de Gemeente Nieuwegein een tender uitgeschreven. Het winnende idee was de ontwikkeling van een Bed & Breakfast aan huis met kleinschalige horeca. Bij de horecagelegenheid komt een terras: prachtig geleden in de groene omgeving van het fort.
  
We hebben de Fortwachterswoning verbouwd en verduurzaamd. Het exterieur heeft alleen aan de achterzijde een wijziging ondergaan: de achterbouw, die uit twee volumes bestond, is tot één volume gemaakt, en er is een grotere pui geplaatst voor de toegang tot het nieuwe terras. Binnen in de achterbouw zijn de keuken en privébadkamer gebouwd, op de begane grond zijn twee losse ruimtes samengevoegd, en op de verdieping zijn twee Bed & Breakfastkamers gerealiseerd.

Bijzondere monumentale details en onderdelen zijn bewaard gebleven, zoals de originele granito vloer, de trap, het spant, bestaande aftimmeringen van de kozijnen, én de bijzondere schouw, bekleed met groene geglazuurde tegels. De schouw stond midden op de bouwmuur die werd doorbroken, en is op een nieuwe plek in de woning weer opgebouwd. De kleurrijke schouw is een uniek element en kenmerkend voor de bouwperiode, dat dan ook absoluut bewaard moest blijven.