Winnend plan voor Cartesiusdriehoek laat bewoners langer en gezonder leven

De Cartesiusdriehoek in Utrecht wordt getransformeerd tot eerste blue zone in stedelijk gebied, dat blijkt uit het winnende plan ‘Blue District’ van MRP Development en Ballast Nedam Development voor de verkoop en ontwikkeling van het gebied. Het team is door NS en de gemeente Utrecht geselecteerd om de nieuwe Utrechtse woonwijk te ontwikkelen en tekende hiervoor vandaag de intentieovereenkomst. Hylkema Erfgoed verzorgde binnen het team het bouwhistorisch onderzoek en advies omtrent de transformatieopgave van het historische CAB-gebouw. Het plan is gebaseerd op een wetenschappelijke theorie over plekken op de wereld waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven, de zogenaamde blue zones.

In de Cartesiusdriehoek verrijzen circa 2.600 woningen, een groot centraal park, een school, een supermarkt, horeca en diverse andere voorzieningen. Blikvanger en epicentrum van de buurt wordt het historische CAB-gebouw, met onder meer plek voor muzikale broedplaats dB’sbrouwerij Oproer en het nieuwe CABLAB. In het CABLAB zal het winnende team in nauwe samenwerking met vier Nederlandse universiteiten, verzekeraar ONVZ en andere gebruikers werken aan de verdere uitwerking van het concept. Ook de buurt en andere betrokkenen krijgen de vraag op welke manier zij deel uit willen maken van de komende ontwikkelingen.

OV- en fietsvriendelijk

Het voormalige bedrijventerrein van NS moet de meest gezonde, OV- en fietsvriendelijke wijk van Nederland worden. De ontwikkeling van het gebied is gebaseerd op het Koersdocument dat door NS gezamenlijk met de gemeente Utrecht is opgesteld en unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. De selectie van het winnende team is gebaseerd op zowel de kwaliteit van de plannen als op de prijs. Het ontwerp bouwt verder op ambities van NS en de Gemeente Utrecht voor een gezond leven in een gezonde leefomgeving.

Uiteenlopende doelgroepen

De Cartesiusdriehoek wordt een levendige stadswijk met veel groen, met alle stedelijke voorzieningen binnen handbereik en waar wandelen en fietsen het hoofdvervoer vormen. Er is veel aandacht voor duurzaamheid, innovatieve energieoplossingen en voor duurzame (deel-) mobiliteit. De wijk bestaat uit een variatie aan woningtypes voor uiteenlopende doelgroepen. Ongeveer een kwart van de woningen is bestemd voor sociale huur. Het project wordt de komende jaren in fases gerealiseerd. Naar verwachting kan in 2020 worden gestart met de bouw.

Winnende team

Naast MRP Development en Ballast Nedam Development bestaat het winnende team uit het Dutch Residential fund van CBRE Global Investors en Portaal voor de afname van de woningen, MecanooMeyer Bergman Erfgoed Programmering en Hylkema Erfgoed, We Drive SolarUrban SyncOver MorgenAnteaRROGRebel en C Concept DesignFakton begeleidde de tenderprocedure voor NS in de vorm van een verkoop in dialoog. De beoordelingscommissie bestond uit vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht en NS.

Leefbaar en bereikbaar

Door de groeiende druk op steden en de noodzaak om leefbaar en bereikbaar te blijven, heeft NS vanuit haar rol als grondeigenaar bij stations een aanpak ontwikkeld om stationsgebieden te ontwikkelen. NS neemt het initiatief om NS-locaties een nieuwe invulling te geven, in nauwe samenwerking met gemeenten en andere partners, en met oog voor kansen die er liggen op gebied van mobiliteit en duurzaam hergebruik van de bestaande bebouwing. De Cartesiusdriehoek ligt direct aan station Zuilen en wordt in de toekomst ook naar de binnenstad ontsloten door een doorgang onder het spoor naar de Tweede Daalsedijk.

Blue zones

De blue zones zijn vijf gebieden in de wereld – Okinawa, Nicoya, Loma Linda, Sardinië en Ikaria – waar veel inwoners uitzonderlijk lang en in goede gezondheid leven. Deze kwamen in de internationale aandacht door een artikel in de National Geographic, The Secrets of a Long Life door Dan Buettner uit 2005. Er is onderzocht welke gewoonten van de inwoners positieve gezondheidseffecten hebben en het bleek dat er negen gemeenschappelijke kenmerken zijn. Voor de nieuwe Utrechtse woonwijk is hiervan een stedelijke vertaling gemaakt naar vier overkoepelende thema’s: beweging, gezonde voeding, community en zingeving & ontspanning.