Transformatie van het Hiëronymusklooster in Weert

Het Hiëronymusklooster is een omvangrijk rijksmonumentaal complex in het Limburgse Weert. In het klooster wonen ouderen met een zorgvraag. Eigenaar Woonzorg Nederland gaat het complex opwaarderen en uitbreiden. In opdracht van MEMO Projectontwikkeling BV heeft Hylkema Erfgoed opdracht gekregen voor een bouwhistorische verkenning, een bouwtechnische opname, het ontwerp voor restauratie, transformatie en aanvullende nieuwbouw, bouwtechnische uitwerking en esthetische begeleiding.

Toekomstbestendig maken van een klooster

Voor het aansturen van dit proces is MEMO Projectontwikkeling BV in de arm genomen. Oogmerk is het toekomstbestendig maken van het intramurale woonzorgcomplex door verbouwing van het klooster en bijbehorende gebouwen, uitbreiding van het klooster en nieuwbouw op het naastgelegen braakliggende kavel. Het programma omvat 80 woonzorgeenheden, 8 grondgebonden woningen en 20 appartementen.  

Erfgoedwaarden en duurzaamheid voorop

We benaderen de opgave vanuit de erfgoedwaarden en nemen duurzaamheid integraal mee in ons ontwerp. Oogmerk is het realiseren van een verbeterde functionaliteit, wooncomfort en ruimtelijke kwaliteit en tegelijkertijd het beter leesbaar maken van de karakteristieken van de plek en het terugbrengen van de helderheid. Omdat er ook een aanzienlijke nieuwbouwopgave is hebben wij architectenbureau diederendirrixbenaderd om deze opgave met ons op te pakken. Samen hebben we alles in huis om de integrale herontwikkeling op niveau gestalte te geven.

Integraal ontwerp

Het gehele project wordt uitgewerkt in BIM. Alle betrokken adviseurs en aannemers kunnen van begin tot eind participeren in het ontwerp- en engineeringproces en de opdrachtgever krijgt hierdoor perfect in beeld hoe zijn gebouw er van binnen én buiten uit komt te zien.