Stephanie de Bonth

Architect

Stephanie de Bonth (1983) studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit van Delft en studeerde af bij de vakgroep Restauratie en Renovatie, waar zij zich behalve op bouwhistorie richtte op bouwen binnen een historische context en de herbestemming van monumentaal erfgoed.

Haar afstudeerwerk betrof de transformatie van ‘t Hof in Dordrecht, waarbij het ging om het analyseren van alle schaalniveaus, het formuleren van een waardestelling, het ontwikkelen van een concept en tenslotte het uitwerken en presenteren van het ontwerp.

Bij Hylkema Erfgoed houdt Stephanie zich als restauratie-architect bezig met de restauratie en verbouw van monumenten van verschillende omvang, verspreid over het hele land. Momenteel geeft zij leiding aan de restauratie van de Augustinuskerk in Utrecht en is ze verantwoordelijk voor de herbestemming van het monumentale deel van het voormalige Klooster Groot Bijstervelt in Oirschot.

E-mail Stephanie
Stephanie op LinkedIn