Reinoud Pince van der Aa

Senior Adviseur

Sinds 2003 is Reinoud Pince van der Aa (1975) aan Hylkema Erfgoed verbonden. Hij houdt zich bezig met diverse aspecten van de monumentenzorg: bouwhistorisch onderzoek, het opstellen van nota’s over wet- en regelgeving, het uitvoeren van ruimtelijke analyses, het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen, het adviseren over herbestemmingsvraagstukken en het voeren van de bouwdirectie over restauratieprojecten.
Reinoud studeerde Cultuur-en Wetenschapsstudies aan de Universiteit Maastricht en European Studies on Society, Science and Technology aan de Istanbul Technical University. Bouwhistorische kennis heeft hij opgedaan via de tweejarige deeltijdopleiding Bouwhistorie en Restauratie aan de Hogeschool Utrecht. Reinoud is lid geweest van de Adviesraad Monumenten van Deventer en de monumentencommissie van Zaanstad. Momenteel heeft hij zitting in het Expert Team Nieuwe Hollandse Waterlinie/Stelling van Amsterdam van de provincie Utrecht.

E-mail Reinoud
Reinoud op LinkedIn