Jan van Zelst

Directeur

Jan van Zelst (1958) volgde de studie Hoger Bestuursambtenaar, gericht op beleidsontwikkeling en advisering van bestuurders over zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke onderwerpen. Hij was projectleider Wonen boven Winkels, Hoofd Monumenten bij de gemeente Utrecht en van 2000 tot 2005 plaatsvervangend directeur Bureau Monumenten & Archeologie bij de gemeente Amsterdam.

Jan van Zelst is lid geweest van verschillende besturen, zoals: de Federatie van Grote Monumentengemeenten (voorzitter), de Stichting Verover je eigen omgeving (secretaris), de Federatie Monumentenwacht Nederland, de VNG-commissie Monumenten en Archeologie, de provinciale adviescommissie van het Cultuurfonds Monumenten Utrecht, de Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht (STABU) en kernredacteur van de Praktijkreeks Cultureel Erfgoed.

Binnen Hylkema Erfgoed houdt hij zich vooral bezig met beleidsadvisering, vergunningprocedures en subsidie- en financieringstrajecten voor monumentale objecten en complexen.

E-mail Jan
Jan op LinkedIn