Sterrenhemel straalt weer

Sinds 2016 wordt in opdracht van de Sint Martinusparochie gewerkt aan de restauratie van de Sint Augustinuskerk in Utrecht. De kerk is van groot historisch en maatschappelijk belang. Het gebouw, dat nog altijd in gebruik is voor de eredienst, wordt in oude luister hersteld om zijn bezoekers, onder wie veel toeristen, weer in optima forma te kunnen ontvangen.

In de eerste fase is het exterieur aangepakt, in de tweede ligt de focus op het interieur. De werkzaamheden omvatten de restauratie van het rococo stucwerk van het plafondgewelf, de muurschildering van de Utrechtse kunstschilder Harrie Sterk uit 1942, het orgel, dat door verzakking ontstemd was, en het glas-in-lood werk.

Veertig glas-in-loodpanelen
Het herstel van de maar liefst 40 glas-in-lood panelen is uitgevoerd door de glazeniers van KunstRegie. Na het demonteren van de ornamenten, zijn de panelen stuk voor stuk van hun lood ontdaan. Het gekleurde glas, dat door een later aangebrachte, dichte verflaag bijna onzichtbaar was geworden, is voorzichtig gereinigd.

Onder de verflaag kwam een stralende sterrenhemel vandaan, met in het midden een Chi-Rho-kruis en het Alpha- en Omega-symbool. De breuken in het glas zijn vakkundig gelijmd. Bij het opnieuw verloden is zoveel mogelijk het originele glas behouden om de historische waarde te waarborgen.

Als vanouds
Begin maart zijn de 40 gerestaureerde panelen teruggeplaatst op hun originele plek: sindsdien straalt de sterrenhemel van de Augustinuskerk als vanouds. De restauratie wordt uitgevoerd door De Heeren Bouwmeester, en begeleid door Hylkema Erfgoed als restauratie-architect.

Beeld: Arjen Veldt