Restauratie van het interieur van de Augustinuskerk van start

Ons bureau begeleidt de restauratie van het interieur van de Augustinuskerk in Utrecht. Tot het takenpakket behoren de directievoering, het dagelijks toezicht en het tekenwerk en de detaillering. Eerder heeft ons bureau de restauratie van het exterieur begeleid, in opdracht van de St. Salvatorparochie. Nu is de binnenzijde aan de beurt. De kerk is om veiligheidsredenen al langere tijd gesloten, omdat delen van het rijke neorococo stucwerkgewelf naar beneden waren gekomen en grote delen los zitten.

Omvangrijke restauratie

Tijdens de restauratie, die uitgevoerd zal worden door De Heeren Bouwmeester, worden het rococo stucwerk van het plafondgewelf en de decoraties rondom het altaar en in de gebedsruimte zelf gerestaureerd, waarbij vergulde accenten worden toegepast. Het oorspronkelijke altaar wordt in oude glorie hersteld, het orgel wordt geheel gerestaureerd inclusief de orgelkast die gedemonteerd wordt en middels een nieuwe draagconstructie aan de kerktoren wordt opgehangen. Ook de glas-in-lood legramen boven het altaar worden hersteld en het parochiehuis en de Mariakapel worden opgeknapt.

Neo-classicistische Waterstaatskerk

De Sint-Augustinuskerk is de eerste grote katholieke kerk die in Utrecht werd gebouwd na het herstel van de godsdienstvrijheid. De neo-classisictische binnenstadskerk, een van de vroegste Waterstaatskerken, functioneert momenteel nog volop voor de eredienst en opent dagelijks haar deuren voor parochianen en toeristen. Een grootschalige restauratie was echter noodzakelijk om de toekomst van de kerk te borgen.