Restauratie en herbestemming van het Walenweeshuis

Het Walenweeshuis, een groot zeventiende-eeuws complex in Amsterdam, wordt herbestemd tot kantoor met ondersteunende functies. In opdracht van de eigenaar, Capricorn Capital Group BV, verzorgt ons bureau het architectonisch ontwerp, het bouwkundig advies, het bouwhistorisch onderzoek en de subsidiëring en financiering van de restauratie en herbestemming.

Herbestemming van het voormalige Institut Français

Het Walenweeshuis in Amsterdam is grotendeels gebouwd in de 17e eeuw en was tot 1967 een weeshuis, maar huisvestte vanaf 1971 het Frans consulaat en cultureel centrum (Institut Français, ook Maison Descartes genoemd). Het is slechts plaatselijk aangepast, maar tegelijk zeer zwaar vervallen. Het wordt herbestemd tot kantoorruimte met voorzieningen als (ondersteunend) restaurant en wellness/sport/healthclub.

Restauratie van het interieur

Het project omvat een omvangrijke restauratie, waarbij het eenvoudige interieur hersteld moet worden en geschikt gemaakt voor het nieuwe gebruik. Dat betekent een forse opgave voor verduurzaming en een nieuw installatiepakket. Meerdere zeer rijke en waardevolle interieurelementen in de voormalige regentenkamers moeten weer in een historische context geplaatst worden, zodat de geschiedenis weer leesbaar wordt en recht gedaan wordt aan de hoge monumentwaard. In de regentenkamers komen de representatieve (semi-openbare) ruimten. Dat geldt ook voor de kapel.