Presentatie onderzoek en toekomstplannen Sint-Luciakerk Ravenstein

Begin juni presenteerden wij samen met Stichting Anna Lucia Ravenstein de bevindingen van ons bouwkundig onderzoek en de begroting voor de restauratie, herbestemming en verduurzaming van de Sint-Luciakerk in Ravenstein. 

Maarten Peek, Architect bij Hylkema Erfgoed, was te gast in de uitzending van Dtv Nieuws en lichtte de aan te pakken problematiek toe: “De voeten waarop de kapconstructie en het gewelf rusten, zijn aan het inzakken, doordat ze ernstig aangetast zijn. Dit zorgt voor scheuren, lekkages. […] We spreken over enorme boomstammen die daar boven in de kap liggen. Om die te vervangen moet je je hele constructie tijdelijk ondersteunen, en element voor element aanpakken.” Het item is terug te zien via onderstaande link: