POM-status voor het Wijnhuisfonds in Zutphen

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft deze week de POM-status toegekend aan het Wijnhuisfonds uit Zutphen. Het fonds is één van de oudste restaurerende instellingen van Nederland en zet zich in voor de instandhouding van monumentale panden in Zutphen. Met de POM-status in het bezit beschikt de organisatie onder andere over een betere positie bij het verkrijgen van subsidies. Hylkema Erfgoed heeft de succesvolle aanvraag begeleid.

Over het Wijnhuisfonds
Het Wijnhuisfonds (WHF) werd al in 1927 opgericht en verwerft en restaureert verwaarloosde (monumentale) panden in Zutphen. Daarnaast zet het fonds zich in voor het onderhoud van deze panden, het vergroten van de betrokkenheid van de inwoners bij het gebouwde culturele erfgoed en het handhaven of herstellen van historische structuren. In nastreving hiervan heeft het Wijnhuisfonds in totaal al 99 panden in Zutphen gerestaureerd en in bruikbare staat hersteld.

Voordelen van de POM-status

Naast erkenning voor de bewezen kwaliteit biedt de POM-status allerlei andere voordelen voor erfgoedinstanties. De status van ‘Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud’ geeft WHF een betere positie bij het verkrijgen van subsidies. De professionele status betekent bovendien dat de subsidie gevende instanties erop vertrouwen dat het Wijnhuisfonds voldoende deskundigheid heeft om zelf te kunnen bepalen waar de subsidies het best en het meest efficiënt aan kunnen worden besteed. Het betekent een enorme verlichting van de administratieve lasten. 

Criteria

Om in aanmerking te komen voor deze professionele status moet een organisatie minimaal 20 monumenten in eigendom hebben die in goede staat moeten verkeren. Daarnaast moet de organisatie financieel gezond zijn en aantonen dat de vereiste kwaliteit van onderhoud en restauratie gewaarborgd is. “Aan al die criteria hebben we voldaan en Het Wijnhuisfonds, treedt hiermee toe tot een select gezelschap van ruim 20 professionele organisaties, zoals Vereniging Hendrick de Keyser, Natuurmonumenten Nederland, Stadsherstel Amsterdam, Geldersche Kasteelen, enz. We treden toe tot de eredivisie van het monumentenbehoud zou je kunnen zeggen”, aldus Nel Viersen, voorzitter van het Wijnhuisfonds.

Begeleiding van de aanvraag

Een aanvraag voor de POM-status is uitgebreid en moet met zorg worden samengesteld. Hylkema Erfgoed kan aanvragers bijstaan met advies en begeleiding. Het Wijnhuisfonds is, na Stadsgoed Monumenten BV uit Amsterdam, de tweede organisatie die wij hebben ondersteund bij een succesvolle aanvraag.