Onderzoek toekomst landgoed Overcinge in Havelte afgerond

Ons bureau heeft de mogelijkheden onderzocht voor een duurzame bestemming van het landgoed Overcinge in Havelte. Het landgoed heeft een bijzondere bouw- en bewoningsgeschiedenis. In het huidige complex, dat grotendeels dateert uit tweede kwart 18e eeuw, woonden verschillende generaties van de families Kymmell en Linthorst Loman. In 1953 nam de Volkshogeschool er haar intrek. Sinds de jaren ’80 van de 20e eeuw werd het weer bewoond. De afgelopen jaren functioneert het als vergader- en trouwlocatie en als groepsaccommodatie. Deze bestemming maakt een gezonde exploitatie op termijn echter niet mogelijk.

Op basis van bouwhistorisch en bouwkundig onderzoek zijn ruimtelijke en financiële uitganspunten geformuleerd. In nauw overleg met o.a. de gemeente en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zijn diverse mogelijkheden van herbestemming en uitbreiding verkend. De beste optie is een scenario waarin het landgoed transformeert naar een hotel: een hoogwaardige accommodatie, met kamers in het hoofdgebouw, verantwoorde uitbreidingen bij het hoofdgebouw en ruimte voor een restaurant, bijeenkomsten of wellness in de grote boerderij. Ook zou aanvullende ruimte worden toegevoegd in een nieuw te bouwen volume, in een besloten groene ‘kamer’ op enige afstand van het historische complex.

De gemeente heeft dit plan in principe omarmd. Er wordt nu gezocht naar een partij die dit perspectief wil verwezenlijken.