MeyerBergman Erfgoed Groep leidt discussie over erfgoed tijdens de European Cultural Heritage Summit in Berlijn

Van 19 tot en met 22 juni vindt in Berlijn het congres “The Future is Heritage” plaats tijdens de European Cultural Heritage Summit van Europa Nostra. Als onderdeel van het programma organiseert MeyerBergman Erfgoed Groep een bijeenkomst waarin de rol van erfgoedwaarden in herontwikkelingsprojecten onder de loep wordt genomen.

De European Cultural Heritage Summit is één van de belangrijkste evenementen van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Dit congres, georganiseerd door Europa Nostra, brengt een breed publiek van Europese erfgoedprofessionals samen, vanuit zowel de publieke als private sector. Tijdens verschillende debatten, locatiebezoeken en werksessies wordt toegewerkt naar het creëren van een ambitieuze Europese Agenda voor Cultureel Erfgoed. Het programma-onderdeel The Future is Heritage is gericht op studenten en young professionals in de erfgoedsector.

In het kader van The Future is Heritage presenteren en begeleiden projectontwikkelaar Rosan Pallada (MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling) en architect Leon Koenders (Hylkema Erfgoed) een bijeenkomst waarin kennis wordt uitgewisseld rond het thema erfgoedwaarde. Samen met onderzoeker Tessa Persoon van TU Delft leiden zij op 21 juni een discussie over de toegevoegde waarde van erfgoed in het herontwikkelingsproces. Aan de hand van stellingen wordt onder meer bevraagd hoe publieke en private partijen er samen voor kunnen zorgen dat een herontwikkeling waarde creëert voor zoveel mogelijk betrokkenen.

Meer informatie over de European Heritage Summit is te vinden op de website. Tijdens het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed vinden meer evenementen plaats. Deze activiteiten zijn op de website van de organisatie te vinden.