Masterplan voor het Kasteel van Gemert positief ontvangen door raad

Op 17 december hebben wij het Masterplan voor de herontwikkeling van het complex van het Kasteel van Gemert gepresenteerd aan de gemeenteraad. Hylkema Erfgoed is door de eigenaar gevraagd om een ontwikkel- en ontwerpvisie uit te werken en deze te vertalen naar een ruimtelijk masterplan.

Het masterplan moet de cultuurhistorische en ruimtelijke onderbouwing vormen voor de herprogrammering van de bestaande gebouwen en de toevoeging van nieuwe functies en bebouwing. Het masterplan is door de adviesorganen positief ontvangen. Onderdelen van het plan vragen nog wel nadere studie ten aanzien van de technische en financiƫle haalbaarheid.

Het Kasteel van Gemert is een ensemble van een hoofdburcht, een voorburcht met donjon, een poortgebouw, een ommuurde tuin, een fraaie tuin- en parkaanleg, een begraafplaats en landerijen. Het complex heeft een rijke geschiedenis als residentie van de Duitse Ridderorde en JezuĆÆetenklooster. In 2016 werd het door de Congregatie verkocht aan een private partij, BL Huisvesting, die ambitieuze plannen heeft om het kasteelcomplex weer te laten bruisen. Hierbij is het plan om hernieuwde betekenis te geven op zowel internationaal niveau (gelinkt aan Brainport Eindhoven) als op lokaal/regionaal niveau, o.a. met een cultureel programma.

De herontwikkeling zal in fasen worden gerealiseerd, te beginnen met de herbestemming en restauratie van de hoofd- en voorburcht, waar woningen, een hotel, een museale presentatie en horeca gaan komen.

Lees het nieuwsbericht

Gemerts Nieuwsblad: Masterplan kasteel van Gemert (Persbericht)