Aanvraagtermijn kerkenvisie verlengd t/m 31 maart 2021

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) keert sinds januari 2019 uitkeringen uit aan gemeenten voor het opstellen van een kerkenvisie. Aanvragen is mogelijk t/m 31 maart 2021. Ons bureau kan samen met COUP adviseren bij een aanvraag en bij het opstellen van de visie.

Wat is de kerkenvisie?

Gemeenten kunnen aanspraak maken op een financiële bijdrage vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor het opstellen van een kerkenvisie, die de basis vormt voor het borgen van de toekomst van religieus erfgoed.

Hoe helpen wij u samen met COUP met de kerkenvisie?

Ons bureau kan samen met COUP een kerkenvisie voor uw gemeente opstellen. Ook adviseren wij u graag vrijblijvend over een aanvraag. Onze organisaties vullen elkaar vanuit onze specifieke kennis en ervaring aan en bieden daarom graag ook gezamenlijk onze diensten aan. Opdrachtgevers kunnen daarmee rekenen op een ervaren, multidisciplinair team dat hen in dit traject van A tot Z ondersteunt, van subsidieaanvraag tot eindproduct. Beide partijen hebben jarenlange erfgoedexpertise en zijn ervaren in het inrichten van dialoog- en ontwerptrajecten in samenwerking met eigenaars, gebruikers, omwonenden en gemeenten. COUP heeft ruim 25 kerkenvisieprojecten in begeleiding (gehad). Momenteel werken we samen aan onder andere een kerkenvisie voor de gemeente Westerveld.

Waarom een aanvraag doen?
Naar verwachting zullen de komende paar jaar meer dan 1500 kerken in Nederland uit religieus gebruik gaan, door onder meer krimp, vergrijzing en (financiele) problemen om het onderhoud van monumentale kerkgebouwen op peil te houden. Een kerkenvisie traject brengt het gesprek op gang, de problematiek in beeld en signaleert ook waar kansen liggen. Op deze wijze zorgt u proactief en tijdig dat krachten worden gebundeld om gezamenlijke tot een duurzaam toekomstperspectief te komen voor het religieus erfgoed. 

Wat is het bedrag dat aangevraagd kan worden?
€ 25.000 voor 1 – 19 kerken€ 50.000 voor 20 – 39 kerken
€ 75.000 voor 40+ kerken

Hoe doe ik een aanvraag?
U hoeft alleen een formulier in te vullen dat door de wethouder is ondertekend. Via deze link kom je op de website van toekomstreligieuserfgoed.nl, waar je kunt vinden hoe je precies kunt aanvragen.

Aanvraag ingediend. En dan?
Er is namelijk geen termijn gesteld waarbinnen de uitvoering moet beginnen. Na het aanvragen is er dus nog genoeg tijd om na te denken over de vorm waarin de uitkering het beste besteed kan worden.

Vragen of advies nodig?

Vragen over het aanvragen van de subsidie, of over hoe u de subsidie effectief kunt besteden na ontvangst? bel of mail ons voor advies. Een (digitale) afspraak maken is ook mogelijk. We begeleiden niet alleen kerkenvisietrajecten (en herbestemmingsonderzoeken), maar COUP heeft ook een methodiek met thuiswerkmodule ontwikkeld om coronaproof het traject af te trappen.

Contactinformatie

Hylkema Erfgoed – Hester Wessels, 06-29004046, h.wessels@hylkemaerfgoed.nl

COUP – Heleen Agterhuis, Kerkenvisie Producer, 06-46215160, heleen@coup-group.com