Klooster Bethanië in Venlo

Hylkema Erfgoed is sinds 2017 betrokken bij de herbestemming van het Klooster Bethanië tot woningen, in opdracht van Flexrooms Living. Ons bureau deed bouwhistorisch en bouwkundig onderzoek, en maakte de ontwerpen voor deze transformatie.

In de regio Noord-Limburg bestaat een grote behoefte aan hoogwaardige woonruimte voor arbeidsmigranten. Voor het omvangrijke kloostercomplex zijn nieuwe bewoners na jarenlange leegstand een zegen, en de maatschappelijke en cultuurhistorische doelstellingen komen hier mooi samen. Na de transformatie van het hoofdgebouw worden ook het souterrain van het hoofdgebouw en een aantal bijgebouwen geschikt gemaakt als woonruimte. Dat geldt ook voor de voormalige uitspanning ‘Rustplaats’ aan de Kaldenkerkerweg, waar de Zusters Dominicanessen van Bethanië ooit begonnen. Dit sterk vervallen gemeentelijke monument zal worden gerestaureerd en binnenkort weer worden bewoond: een mooie mijlpaal!