Kerkenvisie: een integrale blik op de toekomst van kerken

De afgelopen weken was er veel aandacht voor de toekomst van de kerkgebouwen in ons land. Kardinaal Eijk uitte zich in de media somber over het sterk afnemende aantal kerkgangers in de komende jaren: in het Bisdom Utrecht zou het aantal kerkgebouwen dat nog voor de eredienst gebruikt wordt teruglopen van 280 nu naar 10 à 15, landelijk voorziet hij een teruggang van 1593 kerken nu naar 531 in 2025.

Zijn uitspraken hebben veel losgemaakt, maar er zijn ook minder sombere voorspellingen. Hoe dan ook: in de komende jaren zal een aanzienlijk aantal kerkgebouwen de deuren moeten sluiten en dat stelt ons voor een complexe opgave: welke gebouwen moeten we overeind houden vanwege hun cultuurhistorisch en stedenbouwkundig vaak grote betekenis? Hoe kunnen we er een nieuwe invulling aan geven zodat de instandhouding geborgd is? Welke keuzes moeten we maken?

De rijksoverheid wil eigenaren, gemeenten en partijen die een nieuwe toekomst willen geven aan de kerken stimuleren en ondersteunen. De Agenda Toekomst Religieus Erfgoed (2014-2016) is een belangrijk vliegwiel gebleken: betrokken partijen zijn nader met elkaar in gesprek geraakt, er is veel kennis gedeeld en initiatieven opgebloeid.

In navolging daarop is er nu de mogelijkheid voor gemeenten om financiële ondersteuning te verkrijgen voor het opstellen van een kerkenvisie: een integrale visie op de toekomst van kerkgebouwen binnen de gemeente, die in overleg met betrokken partijen moet leiden tot keuzes en afspraken t.a.v. de kerken in het algemeen en individuele gebouwen in het bijzonder. Hylkema Erfgoed kan gemeenten van dienst zijn bij het opstellen van een kerkenvisie. Ons bureau heeft een brede ervaring met het onderzoeken van herbestemmingsmogelijkheden en de haalbaarheid daarvan en met het uitwerken van concrete plannen daarvoor.

Meer weten? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.