Hylkema Erfgoed verzorgt succesvolle subsidieaanvragen voor cichoreifabriek Ceres in Ouddorp en de Waaiersluis in Gouda

Hylkema Erfgoed verzorgde eerder dit jaar twee subsidieaanvragen in het kader van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland: één voor cichoreifabriek Ceres in Ouddorp, één voor de Waaiersluis in Gouda. Op 29 mei heeft de provincie bekendgemaakt dat de subsidie voor beide projecten is gehonoreerd.

Met de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland wil de provincie naast stimulering van blijvende investeringen in rijksmonumenten ook werkgelegenheid en vakmanschap in de restauratiemarkt bevorderen. Daarnaast wil de provincie herbestemming van rijksmonumenten bevorderen.

In opdracht van BPD Ontwikkeling/2D Vastgoed verzorgde Hylkema Erfgoed de subsidieaanvraag voor de restauratie/herbestemming van de voormalige cichoreifabriek Ceres in Ouddorp. Voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ging het om de restauratie van de Waaiersluis in Gouda. De provincie heeft op 29 mei aan de Waaiersluis een subsidie van EUR 229.000 toegekend. Het project staat in de prioriteitsrangschikking op nummer 3. De eveneens rijksmonumentale Cichoreifabriek heeft een subsidie van EUR 333.000 ontvangen en is als nummer 1 opgenomen in de prioriteitsrangschikking.

De werkzaamheden voor de Waaiersluis zijn al gestart. De eerste fase van de restauratie van deze belangrijke vaarroute voor de pleziervaart is in volle gang. De werkzaamheden worden naar verwachting voltooid in september 2019. De restauratie/herbestemming van de Cichoreifabriek bevindt zich nog in de vergunningsfase, maar het voornemen is om de bierbrouwerij, proeflokaal, evenementenlocatie in juli/augustus 2019 te openen. Hylkema Erfgoed is verantwoordelijk voor het architectonisch ontwerp van deze transformatie en de vergunningsprocedure.

Lees hiermeer over de plannen voor Cichoreifabriek Ceres.