Hylkema Erfgoed adviseert bij herontwikkeling Officierscasino Soesterberg

Hylkema Erfgoed draagt als erfgoedadviseur bij aan de planvorming voor de herontwikkeling van het voormalige Officierscasino in Soesterberg. Het rijksmonumentale complex is door het Rijksvastgoedbedrijf verkocht aan de ontwikkelcombinatie van Schavast en IQNN Development, die in het bestaande complex en in aanvullende nieuwbouw een woon- en zorgprogramma zal realiseren.

Het Officierscasino bestaat uit drie verschillende gebouwen met rondom een tuin en parkeergelegenheid op een perceel van ruim 2,5 hectare. De geschiedenis van het complex gaat terug tot het begin van de Tweede Wereldoorlog, toen de Duitsers er een onderkomen (‘Soldatenheim’) voor luchthavenpersoneel bouwden. Na de oorlog werden de beschadigde gebouwen hersteld en in gebruik genomen als ‘casino’ voor luchtmachtofficieren, ten behoeve van legering, ontspanning en ceremonies.

Rond de bevrijding was er echter weinig meer van over – sommige kogelinslagen zijn nog altijd in het gebouw te zien. Na de oorlog werd het hersteld en kwam het in handen van Defensie dat het gebruikte als Officierscasino voor Luchtmachtofficieren. Het gebouw werd gebruikt voor legering, ontspanning en ceremonies.

Hylkema Erfgoed brengt bouwhistorische en bouw- en tekenkundige expertise in, van planvorming tot en met uitvoering. Kollhoff & Pols Architecten is verantwoordelijk voor het ruimtelijke ontwerp.