“Groen licht voor dorpshart Oosterhout’

“De kogel is door de kerk: Oosterhout krijgt een nieuw dorpshart. De Leonarduskerk wordt omgebouwd tot dorpshuis en daarnaast komen een nieuwe sporthal, een basisschool en kleine woningen.”

Ons bureau heeft een plan ontwikkeld voor de herbestemming tot multifunctionele accommodatie van de rijksmonumentale Leonarduskerk in het Overbetuwse dorp Oosterhout. De Leonarduskerk moet het centrum worden van het vernieuwde dorpshart, en de transformatie naar ‘huiskamer’ voor jong en oud moet de basis leggen voor een duurzame instandhouding van deze karakteristieke kerk. Zo behoudt de kerk haar van oudsher collectieve rol en maatschappelijke functie. Medio december maakte wethouder Rob Engels bekend dat er een positief collegebesluit is genomen over de ontwikkeling van het ‘Hart voor Oosterhout’, waarvan de herbestemming de eerste fase vormt.