Deadlines van de belangrijkste subsidie-aanvragen in 2020 

Ook in 2020 stelt de overheid verschillende financiële tegemoetkomingen beschikbaar voor monumenten. Jaarlijks helpen wij vele eigenaars met een subsidie-aanvraag. Wij beschikken over alle relevante expertise om een aanvraag, inclusief alle noodzakelijke documenten, van A tot Z verzorgen. Voor een succesvolle indiening is het echter van belang om op tijd aan de slag te gaan. Daarom hebben we een handige lijst samengesteld, met daarin de deadlines van de belangrijkste subsidies in het eerste kwartaal. 

Overzicht subsidie-aanvragen eerste kwartaal 2020

Restauratie rijksmonumenten Zeeland                                
Aanvraag mogelijk vanaf: 2 dec 2019                         
Deadline: 31 jan 2020

De Provincie heeft een budget beschikbaar voor de restauratie van bepaalde categorieën rijksmonumenten. Het gaat bijvoorbeeld om kerkgebouwen, molens, stadhuizen en fabrieken. Het gaat nadrukkelijk niet om woonhuizen en ook niet om groene monumenten of archeologische monumenten.

Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM)   
Aanvraag mogelijk vanaf: 1 feb 2020                          
Deadline: 31 mar 2020

Jaarlijks kunnen subsidieaanvragen worden ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in het kader van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten voor het planmatig onderhoud van uw rijksmonument, niet zijnde een woonhuis.

Subsidie woonhuismonumenten                                            
Aanvraag mogelijk vanaf: 1 mar 2020                        
Deadline: 30 apr 2020
Ieder jaar kunnen particuliere eigenaren van rijksmonumentale woonhuizen hun declaratie indienen bij de RCE in het kader van de woonhuissubsidie.

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland     
Aanvraag mogelijk vanaf: 1 dec 2019                        

Deadline: 28 feb 2020
Eigenaren van rijksmonumenten in Zuid-Holland kunnen een subsidieaanvraag indienen bij de provincie in het kader van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland. Op rijksmonumenten die oorspronkelijk zijn gebouwd als woonhuis is deze subsidieregeling niet van toepassing.