COUP en Hylkema Erfgoed bundelen krachten bij Kerkenvisies

Gemeenten kunnen aanspraak maken op een financiële bijdrage vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor het opstellen van een kerkenvisie, die de basis vormt voor het borgen van de toekomst van religieus erfgoed. COUP en Hylkema Erfgoed vullen elkaar vanuit hun specifieke kennis en ervaring aan en bieden daarom graag ook gezamenlijk hun diensten aan. Opdrachtgevers kunnen daarmee rekenen op een ervaren, multidisciplinair team dat hen in dit traject van A tot Z ondersteunt, van subsidieaanvraag tot eindproduct. Beide partijen hebben jarenlange erfgoedexpertise en zijn ervaren in het inrichten van dialoog- en ontwerptrajecten in samenwerking met eigenaars, gebruikers, omwonenden en gemeenten.

Een kerkenvisie borgt de toekomst van religieus erfgoed
Vanwege de afname van het aantal kerkgangers staat de toekomst van veel kerken en kloosters onder druk. Gelukkig ziet een aantal kerken mogelijkheden om het huidige gebruik voort te zetten, veelal in combinatie met nevenactiviteiten. Voor een groot aantal van deze vaak prachtige en beeldbepalende gebouwen dreigt echter sluiting of zelfs sloop. Het vinden van een passende nieuwe toekomst is een complexe opgave. Een kerkenvisie is een middel om de toekomst van kerkgebouwen binnen een gemeente te agenderen en, waar dat nodig is, draagvlak te creëren voor een nieuwe, andere toekomst.

Ben Verfürden, directeur Hylkema Erfgoed: “Een integrale visie op de toekomst van de kerkgebouwen maakt bewust, verbindt, agendeert en opent ogen voor onvermoede gebruiks- en ontwikkelkansen.”

Peter Oussoren, partner COUP: Er zit heel veel emotie in dit soort trajecten. Wij merken dat veel kerkbesturen en parochies het fijn vinden om te praten over de toekomst van hun gebouw. Daarbij is het voortbestaan van een waardevolle ontmoetingsfuncties soms belangrijker dan geld.

Gestructureerde werkwijze
Een kerkenvisie is veel meer dan een inschatting van de restauratieopgave. Het gaat vooral over het gebruik in de toekomst. Soms is dat gewoon voortgezet religieus gebruik, maar vaak is er meer aan de hand. De toekomst van de kerkgebouwen in brede zin en de rol van deze gebouwen in de stad staan op de agenda. Een helder stappenplan, dat tegelijkertijd ruimte laat voor het nodige maatwerk, vormt de kern van de eerste fase van een kerkenvisie. Er is overleg met de eigenaren, de gebruikers, historische verenigingen, andere smaakmakers in de stad en de gemeente. Dit resulteert in een gestructureerd overzicht van kansen en bedreigingen voor de kerken binnen een gemeente en een ‘kerkenpaspoort’ per gebouw. Door een toekomstverwachting te schetsen per kerk kan in fase 2 worden gefocust op de potentieel bedreigde kerken. Vandaaruit kan gewerkt worden aan versterken, bijbestemmen, herbestemmen en eventueel verkopen.

Thuiswerkmodule om nu van start te gaan
Voor gemeenten die een kerkenvisietraject starten (of al zijn gestart) en de lockdown-periode productief willen maken is er goed nieuws: COUP heeft een kerkenpaspoortenmodel met thuiswerkmodule ontwikkeld, waarmee de eerste stappen naar een kerkenvisie gemakkelijk vanuit huis kunnen worden gezet. Op deze manier kan een basis worden gelegd, om direct na de crisis uit de startblokken te schieten.

Over COUP en Hylkema Erfgoed
COUP
werkt als Urban Producer aan duurzame en klimaatadaptieve gebieden en gebouwen en concepten op het gebied van erfgoed. COUP heeft veel kennis van en ervaring met exploitatie van erfgoed en de mogelijkheden van financiering van herbestemming. COUP heeft reeds voor meerdere gemeenten een kerkenvisie opgesteld of is hier momenteel mee bezig, onder andere voor Alkmaar, Enkhuizen, Haarlem en Winterswijk en de provincie Zeeland.
Hylkema Erfgoed helpt opdrachtgevers als onafhankelijk onderzoeker, adviseur en ontwerper bij herbestemming, restauratie, financiering en instandhouding van historisch vastgoed. Het bureau heeft meer dan vijfentwintig jaar ervaring in de sector en werkte aan de toekomst van vele kerken en kloosters, waaronder de herbestemming van de Sint Josephkerk in Amsterdam, de Grote Kerk in Brouwershaven, priorij Emmaus (Buitenplaats Doornburgh) in Maarssen, de Leonarduskerk in Oosterhout (Gld) en klooster Groot Bijstervelt in Oirschot. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
COUP – Heleen Agterhuis, Kerkenvisie Producer, 06-46215160, heleen@coup-group.com
Hylkema Erfgoed – Michelle Gulickx, Marketing & Communicatie, 06-18301890, m.gulickx@hylkemaerfgoed.nl